Εγγραφ στο newsletter
E-Mail 
/ 

 

 

Δστιχα του Πντου 

 

 

ν αποθνω εσ, μη κλας και μη μοιρολογς με
ζωντανν μνον τζξο με και μη κακολογς με
...
Γιατ η αγπη μ’ για τ εσν να ζ πουλ μ’ ακμαν
αφο εσν εσκπασεν το ρημον το χμαν;
...
Ναλο σε κενοναν που ζ πραν ασ μουρτα τα’
ατς λλο το φς κ’ ελπ με τ’ νοιχτ τ’ ομμτια τα’
...
Πντα το γλος κ’ ν’ χαρ, τα δκρα κ’ εναι πνια
εν’ γλτα ντο σκοτνε ψν, δκρα ντο δγνε χρνια
...
Εσυ που πα’ς την κεμεντζν να ζς εκατν χρνια
εφτς τον κσμον κι’ ανασπλ’ τη καρδας ατ’ τα πνια.
...
Ση τοξαρ μ’ το σρσιμον το ρχα συντρομζ’νε,
λλα καρδας χαρουνταν και λλ’ αναστενζ’νε
...
Ση Σουμελ την Παναγιν θα παρω κοινωναν
ν’ ρχουμ’ αρν μ’ ελπω σε με καθαρν καρδαν
...
Σουμλα λν την Παναγιν και συ εσ’ η Σουμλα
ο ντρας σ’ πει σην Σουμελν, εσ λα με τ’ εμναν.
...
Αγπη μ’ κεται ρρωστος κ’ εγ σρω τα πνια
Θε μ’ κψον και δς τεν τ’ εμ τ’ ημψ τα χρνια
...
Ολγον νοιξιν θεμ’, ας λεουνταν τα χινια
το ψπο μ’ ντ’ εκαπτεψαν ατρ’ ατσα χρνια
...
Μη λτε με να τραγουδ, τ’ εμν η τραγωδα
δακρ και πνος γνεται ντ κ’ εχ’ παρηγοραν
...
Λγνε σον πνον γιατρικν εναι πντα τα χρνια
ατ που, λει κ’ εγπεσεν και κ’ συρεν ξ πνια
...
Συρζ’ αγρας, βρχ’, βροντ, εξ’ νχτα και σκοτα
τα φλλα ροζ’νε κτρινα και κλαγνε τα κλαδα
...
Δναμιν δσ’ μ εσ Θε, χαρν δσ’ σο καρδπο μ’
εγ πολλ επνεσα, μη γονατεις το ψπο μ’
...
Βαθν ποτμ ομοασεν αγπη μ’ για τ εσνα,
ντο κσεται ση Θλασσαν με κματ αφρισμνα.
...
Ξερν κλαδν ντ κι σουμν’ πουλν να χτζ’ φωλαν
ομοιζ’ τ’ εμν το κρδοπον χωρς εσν στεραν μ’
...
Ρακν εμν μη δτε με, γ’ ντες πνω κλαγω
γ’ ντες τραγωδ πον και μοιρολγια λγω.
...
Απψ’ η νχτα εδπλασεν και ο φγγον επιστεν
απψ’ τ’ αρνπο μ’ κ’ εδα το, καπ’ επαρεβραδιστεν
...
Θλασσα ντες βο και κροει σα Θαλασσκρα
σο νο μ’ νερα ρχουνταν σ’ ομτια μ’ μαρα δκρα
...
Ζω ντ’ εχα εδκ’ το σα πνια σ’ και σ δκρας
ντ ειν α σην χαρς πολλ και πλα α σα μουρτα σ’
...
Ισκι τ εσν εγ εμαι, εσ, τ’ εμν ο λεν
τ’ ομμτια σ’ τα παντμορφα τ’ εμν ο Ταραλεν
...
Θψον καρδπο μ’ τη χαρ σ’ και Θψον τα μουρτα σ’
νειρον τον η χαρ σ’ χαρ σαν τα δκρα σ’
...
Τ’ ομματοτρεμα σ’ πουλ μ’, ατ τ’ εσ τ’ ομμτα
τ’ εμν εν’ ο Παρδεισον, τ’ εμ εν’ τα μουρτα
...
Σην Σουμελν εγνρτσα σε, κ’ εσβες σο καρδπο μ’
σην Κρμ’ λλον εγπεσες, και καψες το ψπο μ’
...
Τα εσ τ’ ομμτια νταν τερον τ’ εμ δκρα γομονταν
τ’ εσ τα χελια νταν γελον, τ’ εμ ερχονταν κλειδονταν
...
Κρη σην στρταν ντο διαβαν’τς τριαντφυλλα φυτρνε,
με τα δακρ μ’ επτσα τα, κ’ εσν θα φαρμακνε
...
πνε παρ τ’ ομτοπα μ’ ολγον ν’ ανασπλω
λλο τακτ’ κ’ επμνε με, να ζ ‘κι θλω λλο
...
Η δσα εφκεν το Μετζτ κ’ εκτσεν σα Καμμνα
αγπη μ’ φς τα κυρουκ σ’ και κθ’κα με τ’ εμναν.
...
Ση τοξαρ μ’ το σρσιμον λλ’ κλα’ν κι’ λλ’ τραγωδονε
λλ’ καταρονταν την σεβτν κι’ λλ’ την αγπ’ ‘βλογονε.
...
Καρδαν, ψν και δναμιν, ολια εσν’ εδκα
και την χαρν κ επντεσα σ’ σα πρτας εντκα
...
Χαντζοκα μ’ γι χαμλενον, Καμμνα μ’ κα ελτεν
φογομαι το μικρν τ’ αρν μ’ σην δσαν να μη χται.
...
Τα δακρ μ’ ροζνε σο ποτρ’ ντο πνω για τ’ αρνπο μ’
φαρμκ’ γνεται το ρακν και φαρμακν’ το ψπο μ’
...
Ρσια και ρασοκφαλα σα λβα απς κρυμμνα
ανοξ’τεν σεβταλ ταφν και θαψστεν εμναν
...
Κορτσπον δωδεκχρονον δ’ μα νερν ας πνω
τη κρδιας μ την καμονν, ολγον να ν’ εσβνω.
...
Αν αποθνω ξα μη κλας και μη τρς την καρδα σ’ κλψο
μ’ ατρα ζωντανν και φτολτσον τα μαλλα σ’
...
Χαντζοκα μ’ τα ελατκλαδα σ’ κρφνε την Παναγαν
κρφτνε την κρην π’ αγαπ, και καγνε την καρδα μ’
...
Κορτσπσν φρ’ κι’ ανλλαξον κι’ με σην Παναγαν
σ’ ορμν θα ανταμνωμε, φιλομες λλο μαν.
...
Κρ’ δεξω με τον ζγραφον π’ εζωγρφσεν εσναν
να δγ’ τον τ’ ργατικα τ’ να ζωγραφζ’ λλ’ ναν
...
λα αρνπο μ’ με τ’ εμν ση Σουμελ ας πμε
μη αφντς με μν’ και μοναχν κι’ απσ’ σ’ ορμνια χμαι.

 

 

 

 

 

 

   μας