Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Οικογένεια Νικόλαου και Χαρίκλειας Χωλίδη

×ùëßäçò_Íéêüëáïò_25-09-1952.jpg
Ο Νικόλαος Χωλίδης ως στρατιώτης (25-9-1952)
×ùëßäçò_Íéêüëáïò_20-12-1952.jpg
Ο Νικόλαος Χωλίδης ως στρατιώτης (20-12-1952)
×áñßêëåéá_×ùëßäïõ.jpg
Η Χαρίκλεια Χωλίδου
×áñßêëåéá-Íéêüëáïò.jpg
Ο Νικόλαος και η Χαρίκλεια Χωλίδου
Ãéþñãïò_êáé_Èåüäùñïò_×ùëßäçò.jpg
Ο Γιώργος με τον αδελφό του Θεόδωρο Χωλίδη
Ã×2.jpg
Ο Γιώργος Χωλίδης με τον Γιωρίκα Τσακλίδη

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ