Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Φωτογραφικό Αρχείο Γεώργιου Μαρμάνη (Μαραντόγλη)
28-4-1924. O Μαρμάνης Γεώργιος
Φωτογραφία 1
Φωτογραφία 2
Φωτογραφία 3
Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5
Μαρμάνης Δημήτριος (πέθανε στον στρατό)
Μαρμάνης Γεώργιος (Μαραντόγλης)
Φωτογραφία 8
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με την μικρή Βέτα Απαζίδου
Φωτογραφία 10
Φωτογραφία 11
Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13
Φωτογραφία 14
Φωτογραφία 16
Φωτογραφία 17
Φωτογραφία 18
Φωτογραφία 19
Φωτογραφία 20
Φωτογραφία 21
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τον γιο του Μαρμάνη Δημήτριο
Φωτογραφία 23
Φωτογραφία 24
Φωτογραφία 25
Φωτογραφία 28
Φωτογραφία 29
Φωτογραφία 30
Ο Απαζίδης Μιχάλης και η σύζυγός του με την Βέτα και τον Ηλία Απαζίδη
Φωτογραφία 32
Φωτογραφία 33
Φωτογραφία 34
Ο Μαρμάνης Δημήτριος με τον Απαζίδη Ιωάννη
Φωτογραφία 36
Φωτογραφία 37
Φωτογραφία 38
Φωτογραφία 39
Φωτογραφία 40
Ο Μαρμάνης Γεώργιου (του Ευσταθίου) με συστρατιώτη του
Φωτογραφία 42
Ο Μαρμάνης Ιωάννης
Ο Απαζίδης Θεόδωρος με την σύζυγό του Ζωή
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με ένα παιδί του
Φωτογραφία 46
Φωτογραφία 47
Από αριστερά: Μαρμάνης Γεώργιος, Παπά Κυριάκος και Μαρμάνης Ευστάθιος με τα παιδιά τους
Ο Μαρμάνης Δημήτριος
Το Παλιό Χορτοκόπι στο Παγγαίο
Φωτογραφία 51
Φωτογραφία 52
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τον αδελφό του Ευστάθιο
Η Μαρμάνη Κούλια με τον μικρό Δημήτρη
Φωτογραφία 55
Ο Μαρμάνης Ιωάννης
Φωτογραφία 57
Φωτογραφία 58
Φωτογραφία 59
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Φωτογραφία 61
Φωτογραφία 62
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με τα παιδιά του
Από αριστερά: Άγνωστος, Ευθυμιάδου Λίζα και Ευθυμιάδης Κωσταντίνος (σκοτώθηκε από τους Βούλγαρους)
Από αριστερά: Άγνωστη, Απαζίδου Δέσποινα, Μαρμανίδη Βάσω
Ο Μαρμάνης Γεώργιος στην Κωνσταντινούπολη
Φωτογραφία 67
Η Κούλια και ο Ιωάννης Μαρμάνης
Φωτογραφία 69
Φωτογραφία 70
Φωτογραφία 71
Φωτογραφία 72
Φωτογραφία 73
Η Κούλια και ο Ιωάννης Μαρμάνης
Φωτογραφία 75
Φωτογραφία 76
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης με τον μικρό Δημήτρη
Ο Γιάννης Απαζίδης στρατιώτης
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης στρατιώτης
Η Δέσποινα Απαζίδου
Ο μικρός Μαρμάνης Δημήτριος του Ιωάννη
Η Αγλαϊα και ο Νικόλαος Μαρμάνης
Φωτογραφία 83
Φωτογραφία του Δημοτικού Σχολείου Χορτοκοπίου. Διακρίνεται η Κούλια Μαρμάνη
Φωτογραφία 85
Φωτογραφία 86
Ο Απαζίδης Ιωάννης
Η Αγλαϊα Μαρμάνη με τον Κωνταντίνο Μαρμάνη
Φωτογραφία 91
Φωτογραφία 92
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με άγνωστο
Από Αριστερά: Μαρμανίδης Γεώργιος, Ταλέα Μαρίκα και Μαρμάνης Γεώργιος
Η Μαρμάνη Κούλια με τον αδελφό της Παπαδόπουλο Νικόλαο (Κόλια)
Φωτογραφία 96
Ο Μαρμάνης Γεώργιος (αριστερά) με συστρατιώτη του
Ο Μαρμάνης Γεώργιος με ένα παιδί του
Ο Μαρμάνης Ιωάννης (δεξιά) με ένα φίλο του
Φωτογραφία 100
Από αριστερά: Μαρμάνη Κούλια, Απαζίδου Δέσποινα, Μαρμάνη Αγλαϊα
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Η Μαρμάνη Αγλαϊα και Νικόλαος
Η Ταλέα Τομνίτσα (αριστερά) με την Απαζίδου Δέσποινα
Η Απαζίδου Ζωή
Από αριστερά: Μαρμάνη Κούλια, Μαρμάνης Ιωάννης, Μαρμάνης Γεώργιος, Μαρμάνης Δημήτριος και η μικρή Ελένη Μαρμάνη στο μουσείο της Θάσου
Φωτογραφία 108
Φωτογραφία 109
Φωτογραφία 110
Η Απαζίδου Δέσποινα
Φωτογραφία 112
Ο Απαζίδης Ζήσης στρατιώτης
Ο Μαρμάνης Κωνσταντίνος στρατιώτης
Φωτογραφία 115
Φωτογραφία 116
Φωτογραφία 117
Φωτογραφία 118
Φωτογραφία 119
Από αριστερά : Μαρμάνης Γεώργιος, Άγνωστος, Αμαραντίδης Ιορδάνης, Παπάς άγνωστος, Άγνωστος, Ταλέας Νικόλαος, Αναστασιάδης Νικόλαος, Μαρμάνης Ευστάθιος
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Ο Μαρμάνης Γεώργιος (αριστερά) με άγνωστο στο καφενείο
Η Μαρμάνη Ελένη (Μαραντάβα)
Φωτογραφία 124
Φωτογραφία 126
Φωτογραφία 127
Από αριστερά: Απαζίδου Ζωή, Μαρμάνης Ιωάννης, Μαρμάνη Αγλαϊα
Από αριστερά: Μαρμάνη Ελένη, Απαζίδου Ζωή, Μαρμάνη Αγλαϊα
Φωτογραφία 130
Φωτογραφία 131
Η Απαζίδου Ζωή και Θεόδωρος
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Η Απαζίδου Βέτα
Φωτογραφία 136
Φωτογραφία 137
Φωτογραφία 138
Απόστολος (αριστερά) και Άγγελος Αναστασιάδης (δεξιά)
Ο Μαρμάνης Γεώργιος
Φωτογραφία 141
Η Αγλαϊα Μαρμάνη (αριστερά) και η Ελένη Παναγιωτίδου (δεξιά)
Φωτογραφία 143
1923. Άγγλοι Στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη
15-10-1927 στο Πέσελουκ. Από αριστερά: Ευστάθιος Μαρμάνης, Ελένη Μαρμάνη και Γεώργιος Μαρμάνης
Ο παπά-Κυριάκος με τον Γεώργιο Μαρμάνη
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης στρατιώτης
20-6-1922. Άγγλοι στρατιώτες στην Κωνσταντινούπολη
Ο Γεώργιος Μαρμάνης
5-3-1951. Ενθύμιο συγγενικής αγάπης.
Ο Κωνσταντίνος Μαρμάνης
Ο Γεώργιος Μαρμάνης με δύο παιδιά του
Ο Γεώργιος Μαρμάνης του Ευσταθίου, στρατιώτης

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ