Εγγραφή στο newsletter
E-Mail 
Ονομ/μο 

 

 

Λοιπές Φωτογραφίες 
barbaSthatis.jpg
Ο Μπαρπά-Στάθης, κορυφαίος λυράρης του χωριού
Ðáðïýò_ÓôÜèçò_ìå_åããüíéá.jpg
Ο Ευστάθιος (Στάθιον) Μαρμάνης με την γυναίκα του Ελένη, τις νύφες του Σόνη και Ελένη και τα εγγόνια Μιχαήλ και άγνωστο
Ôóáêëßäçò_öáíôÜñïò.jpg
Ο Τσακλίδης Ιωάννης - στρατιώτης
Óåëâéáñßäçò_öáíôÜñïò.jpg
Ο Σελβιαρίδης Παναγιώτης - στρατιώτης
Ó÷ïëéêÝò_åêäçëþóåéò_1.jpg
Εκδήλωση του σχολείου με δάσκαλο τον Ασημακόπουλο Σωτήριο
Ó÷ïëéêÝò_åêäçëþóåéò_2.jpg
Εκδήλωση του σχολείου
Ó÷ïëéêÝò_åêäçëþóåéò_3.jpg
Εκδήλωση του σχολείου
Ó÷ïëéêÝò_åêäçëþóåéò_4.jpg
Εκδήλωση του σχολείου
Ó÷ïëéêÝò_åêäçëþóåéò_5.jpg
Εκδήλωση του σχολείου
Èåßïò_ÉïñäÜíçò.jpg
Ο Ιορδάνης Χωλίδης με άγνωστο
Ìáóôüñéá.jpg
Χτίστες του χωριού
Íïíüò_ÔÜóïò_2.jpg
Αναστάσιος Χωλίδης - στρατιώτης
Íïíüò_ÔÜóïò_öáíôÜñïò.jpg
Αναστάσιος Χωλίδης
foto1.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto10.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto2-1943.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto2.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto34.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto37.jpg
Σχολική φωτογραφία
foto41.jpg
Από αριστερά : Παναγιωτίδης Γεώργιος (Γιωργούλης), Ασημακόπουλος Σωτήριος, Ταλέας Κωνσταντίνος (Κώτσος), Χωλίδης Χαράλαμπος, Σαλτουρίδης Ιωάννης
foto5.jpg
Σχολική εκδήλωση
foto50.jpg
Χορός στο χωριό με λυράρη τον Χαλκίδη Ιωάννη
ÐáéäéÜ_ôïõ_÷ùñéïý.jpg
Χωριανοί στην εξοχή (κάτω διακρίνονται οι Αμαραντίδης Στέργιος, ο Λαζαρίδης Κωνσταντίνος και Χωλίδης Λάζαρος)
Èåßïò_Ëáìðßêïò.jpg
Χωλίδης Χαράλαμπος (σκοτώθηκε ως Ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού στην Κύπρο. Αιωνεία η μνήμη του)
Èåßïò_Ëáìðßêïò_2.jpg
Χωλίδης Χαράλαμπος (σκοτώθηκε ως Ταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού στην Κύπρο. Αιωνεία η μνήμη του)
foto55.jpg
Εκδήλωση στο σχολείο
ÐáëéÜ_öùôï.jpg
Άγνωστοι
ÐáëéÜ_öùôï_10.jpg
Χωλίδης Αναστάσιος
ÐáëéÜ_öùôï_11.jpg
Χωλίδης Νικόλαος (γιος του Κότσογλη)
ÐáëéÜ_öùôï_12.jpg
Άγνωστοι στρατιώτες
ÐáëéÜ_öùôï_13.jpg
Άγνωστες κοπέλες
ÐáëéÜ_öùôï_2.jpg
Άγνωστες κοπέλες
ÐáëéÜ_öùôï_3.jpg
Απαζίδης Ελευθέριος (Λεφτέρτς) και Ελένη
ÐáëéÜ_öùôï_6.jpg
Κορίτσια του χωριού
ÐáëéÜ_öùôï_7.jpg
Άγνωστες κοπέλες
ÐáëéÜ_öùôï_8.jpg
Άγνωστες κοπέλες
ÐáëéÜ_öùôï_9.jpg
Άγνωστος στρατιώτης
èåéïò_Ëáìðéêïò_3.jpg
Ο Χωλίδης Χαράλαμπος πρώτος στο χορό με στρατιώτες του
Ðáððïýò_ËåöôÝñôò.jpg
Από αριστερά : Άγνωστος, Απαζίδης Ελευθέριος, Άγνωστος, Παπαδόπουλος Αντώνιος με τον μικρό Αλέξανδρο (ο Φιφίον)
ÐáéäéÜ_Ó÷ïëåßïõ.jpg
Σχολική φωτογραφία (διακρίνεται το καφενείο του Μπάρμπα Χρήστου, στην ίδια θέση βρίσκεται το καφενείου του εγγονού του Θεολόγου Παπαδόπουλου)
foto7.jpg
Σχολική Φωτογραφία
foto8.jpg
Σχολική Φωτογραφία
Áãþíáò_âüëåõ.jpg
Βόλεϋ στο χωριό (διακρίνεται το σπίτι του Λορκά)
ÃåíÝèëéá_ÅëÝíçò.jpg
Από αριστερά: Απαζίδου Κωνσταντινιά, Αλεξανδρίδου Ελένη, Ευθυμιάδου Μαρία, Αλεξανδρίδου Δέσποινα, Παρχαρίδου Ελπίδα, Παρχαρίδου Κωνσταντινιά, Προσκυνητοπούλου Βαλασία (Σίτσα)
ÃåíÝèëéá_ÅëÝíçò_2.jpg
Γενέθλια της Αλεξανδρίδου Ελένης (αγόρια: αριστερά ο Απαζίδης Ελευθέριος και δεξιά ο Μιχαήλ Ευθυμιάδης)
fotoPappoy.jpg
Από αριστερά : Μαρμάνης Γεώργιος, Άγνωστος, Αμαραντίδης Ιορδάνης, Παπάς άγνωστος, Άγνωστος, Ταλέας Νικόλαος, Αναστασιάδης Νικόλαος, Μαρμάνης Ευστάθιος
ÃÜìïò.jpg
Γάμος στο χωριό
Èåá_Êßôóá_óå_ãÜìï.jpg
Γάμος στο χωριό
ÃÜìïò_Èåßïõ_ÉïñäÜíç.jpg
Γάμος Ιορδάνη και Ρένας Χωλίδη
Ðñïóêõíçôüðïõëïò.jpg
Γεώργιος και Κωνσταντινιά Προσκυνητοπούλου
GamosKoulas.jpg
Γάμος Γεωργίου Τσιλφίδη και Κούλας Προσκυνητοπούλου-Τσιλφίδη (ζουν στην Αμερική)

 

 

 

 

 

 

  Γίνετε μέλος μας
    

 

Φόρουμ