Εγγραφ στο newsletter
E-Mail 
/ 

 

 

cd.jpg

 

Ακοστε κατεβστε τα τραγοδια μας ... 

 

1

Εισαγωγικ Σχλια 

Κεμενο : Παναγιτης Σελβιαρδης
Αφγηση: Γιργος Συμεωνδης
Λρα : Μπαρμπα-Στθης Σαλτουρδης (παλι ηχογρφηση)

2

Ξενιτα μοιρολοας
Μακρν κατ – καθιστικ 

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
 

3

Ποος αγαπ ’κι κοιμται
(το τικ του Μπαρμπα-Στθη)
Χορς Τικ
 

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ιωννης Χαλκδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

4

’Σ σο Στθιον το Σαλτορογλη
Καθιστικ

Λρα : Γιργος Λορδπουλος
Τραγοδι : Σββας Σαλτουρδης
 

5

Σεβτς τραγωδας
(του Τηλκ’ η τραγωδα) Χορς Τικ
 

Λρα : Δημτρης Αλεξανδρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

6

Σεβτδες και μουρτια
Χορς Τικ
 

Λρα : Γιργος Λορδπουλος
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

7

Βσανα – τρτια – πνια
(σκοπς του Κωφγλη)
Χορς Τικ

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ιωννης Χαλκδης
 

8

Τυραννισας τραγωδας
Χορς Τικ

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Τσος Ιωαννδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

9

Εμορφας κουρφσματα
Χορς Τικ
 

Λρα : γγελος Σελβιαρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

10

Ψυσ’ και και καρδας κψιμον
Χορς Τικ
 

Λρα : Γιργος Λορδπουλος
Τραγοδι : Δημτρης Αλεξανδρδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

11

Η κορνα κρα-κρα
Χορς Ομλ

Λρα : Δημτρης Αλεξανδρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

12

Γηρτεια
Χορς Διπτ’
 

Λρα : Σββας Σαλτουρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

13

Ξενιτα’ς ση Ρουσαν
Χορς Ομλ

Λρα : Γεργιος  Λορδπουλος
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

14

Προβπα και κορτσπα
Χορς Τικ

Λρα : Σββας Σαλτουρδης
Τραγοδι : Σββας Σαλτουρδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

15

Να σαν και βι εμν’ν
Καθιστικ
 

Λρα : Γιργος Λορδπουλος
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
 

16

Εγπ’ και ξαν’ εγπ’
Χορς Τικ
 

Λρα : Σββας Σαλτουρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

17

Τ’ εγπ’ς τραγωδας
Χορς Τικ
 

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ιωννης Χαλκδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

18

Τη’ ορφανας
Χορς Διπτ’

Λρα : Γιργος Λορδπουλος
Τραγοδι : Δημτρης Αλεξανδρδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

19

Πουγαλεμνον ψυν
Καθιστικ
 

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Τσος Ιωαννδης
 

20

Νε ολν-ι Γμουρα
Χορς Γμουρα
 

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

21

’Σ σο ’μρωμαν απν’
Χορς Τικ

 Λρα : γγελος Σελβιαρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης

22

Σεβτς ψιμον
Χορς Διπτ

Λρα : Δημτρης Αλεξανδρδης
Τραγοδι : Ισακ Τηλικδης
Νταολι : Ιωννης Πολυχρονδης
 

23

Ξενιτας τρτια
Μακρν κατ – Καθιστικ

Λρα : Ιωννης Χαλκδης
Τραγοδι : Ιωννης Χαλκδης
 

 

 

 

 

 

 

   μας